h
18 oktober 2015

Amerikaans Congres: Stop TPP

 

Teken de petitie tegen het Trans-Pacific Partnership (TPP)

Aan het Amerikaanse Congres en alle wetgevers die over het Trans-Pacific Partnership gaan stemmen:

Als betrokken wereldburgers roepen wij u op om niet in te stemmen met het Trans-Pacific Partnership en om alle plannen af te wijzen waarin de capaciteit van overheden om beleid te voeren in het openbaar belang beperkt wordt. TPP is een bedreiging voor de democratie, en ondermijnt de nationale soevereiniteit, de rechten van werknemers, milieubescherming en vrijheid op het internet. Wij dringen er bij u op aan om deze machtsovername door corporaties te blokkeren.

Lees verder
14 oktober 2015

Teken voor een referendum over TTIP

Sinds 2013 onderhandelen de Europese Unie en de Verenigde Staten achter gesloten deuren over de grootste handelsverdrag in de geschiedenis: TTIP.

Een verdrag dat veel stof doet opwaaien. De onderhandelingen voor TTIP zijn strikt geheim. Maar er lekt genoeg uit en de Canadese versie van TTIP – het CETA-verdrag – is al klaar en we weten dus wat er ruwweg in TTIP terecht zal komen.

Lees verder
8 oktober 2015

Gemeente doet eigen onderzoek naar WMO

De gemeente komt in beweging.

Op donderdag 23 september heeft de SP in Ede haar rapport over de WMO aangeboden aan wethouder Ligtelijn. Zij gaf aan blij te zijn met het onderzoek dat wij hebben uitgevoerd en zij zou de resultaten meenemen in de evaluatie die op dat moment plaats vond. Nu is er deze week bekend geworden dat de gemeente een eigen onderzoek gaat uitvoeren naar de situatie rond de WMO.

Lees verder
25 september 2015

Leden in Ede kiezen bestuur

Op 24 september jl. hebben de leden van de SP in Ede hun bestuur gekozen.

In een speciaal daarvoor belegde algemene ledenvergadering gaven de leden hun vertrouwen aan de mensen van de voormalige werkgroep.

Lees verder
21 september 2015

Onderzoek naar de thuiszorg

Onderzoek naar de veranderingen in de thuiszorg.

Afgelopen maanden heeft de SP in Ede een onderzoek uitgevoerd naar de veranderingen in de thuiszorg. Dit onderzoek bestaat uit een enquête en een onderzoek uitgevoerd door het CHE in opdracht van de SP Ede.

Lees verder
20 augustus 2015

De neoliberale revolutie die TTIP heet

Toespraak Ewald Engelen tijdens TTIP-debat.

Na zeven jaar crisis is er als burger een hoop om je over te verbazen. 

Hoe zijn gefortuineerde bankiers er in ‘s hemelsnaam in geslaagd de kosten van hun eigen falen af te wentelen op de kwetsbaren van de samenleving?
Waarom is het overheidsbeleid in 2010 van de ene op de andere dag omgeslagen van bedrijven stimuleren in burgers afromen – met alle consequenties vandien?
Hoe is het de middenpartijen desondanks gelukt in het electorale zadel te blijven?
Hoe kan het dat de ECB wegkomt met monetair beleid dat de toch al forse vermogensongelijkheden alleen maar verder vergroot?
Hoe is het de banken gelukt zichzelf te transformeren van daders in slachtoffers en het verpakken van hypotheken (‘securitiseren’) van probleem in oplossing? 

Lees verder
18 augustus 2015

Parklaan

De SP is op de drie informatieavonden van de gemeente over het ontwerpbestemmingsplan voor de  Parklaan aanwezig geweest. We hebben flyers uitgedeeld met onze opvatting: een eenvoudiger en goedkopere uitvoering van de toegangsweg naar de Kazerneterreinen.

Lees verder
18 augustus 2015

Statiegeld

Actievoeren helpt. Het statiegeld op grote plastic flessen wordt voorlopig niet afgeschaft en misschien zelfs uitgebreid voor kleine flesjes.

Lees verder
12 juli 2015

Er is genoeg voor iedereen

Op zaterdag 20 juni j.l. waren we te vinden in de winkelstraat van Ede: een marktkraam met een ‘rijke’ en een ‘arme’ kant. Ofwel: met champagneglazen, chocolade en bankbiljetten of met aardappelen, rekeningen en een oude vuilnisbak. Aan de ene kant een SP-er verkleed als directeur, aan de andere kant  een arbeider met een overall. We gaven het winkelend publiek krasloten, waarop zij antwoorden op vragen over de inkomensverdeling konden aangeven. Mensen keken ervan op dat juist de meest extreme antwoorden goed zijn. De verschillen zijn dus (nog) groter dan men denkt.

Lees verder
18 juni 2015

Roemer presenteert boek in Bennekom

Donderdag 9 juli presenteert Emile Roemer zijn nieuwe boek Het kan wel in Eindeloos Koffie & Thee Winkel in Bennekom.

In Het kan wel trekt Emile Roemer erop uit om antwoorden te vinden op actuele vragen. Waarom mogen we vluchtelingen niet in de steek laten? Waarom zijn bedrijven beter af met mensen in vaste dienst? Waarom betalen zo veel multinationals zo weinig belasting? Is een zorg mogelijk die gemoedelijk en gastvrij is?

Lees verder

Pagina's