h
29 februari 2016

SP en vluchtelingen

In de discussie over de opvang van vluchtelingen horen we steeds weer dat mensen het idee hebben dat vluchtelingen worden voorgetrokken als het gaat om voorzieningen en huisvesting. Die gedachte is zeer begrijpelijk, maar onterecht. Na een jarenlange politiek van afbraak en bezuinigingen, is het voor de mensen die toch al niet veel te besteden hebben steeds moeilijker geworden om rond te komen en om betaalbare woonruimte te vinden. Het feit dat er voor de vluchtelingen allerlei voorzieningen worden gecreëerd, terwijl die voor de mensen in Nederland juist worden afgebroken is zeer frustrerend. De woede die mensen hebben zou echter niet gericht moeten zijn op het ontzeggen van voorzieningen voor anderen, maar men zou juist  moeten opeisen wat hen in de afgelopen jaren is afgenomen. Ook moeten we ons niet laten leiden door angst en bangmakerij.

Lees verder
29 februari 2016

In Memoriam Ad Olsthoorn

Foto: Toos de Rijk

Op 20 januari jl. hebben we afscheid moeten nemen van een van de grondleggers van de afdeling, onze organisatiesecretaris Ad Olsthoorn, een bijzonder mens.  In november kreeg hij last van zijn rug. Wie had kunnen denken dat hij twee maanden later uit ons midden zou zijn weggevallen.

Lees verder
20 januari 2016

GEANNULEERD: nieuwjaarsreceptie 21-01-2016

ANNULERING: Wegens overlijden mede-oprichter en organisatiessecretaris Ad Olsthoorn gaat de nieuwjaarsreceptie van 21-01-16 niet door.

Lees verder
24 december 2015

Kerstavond....

BLOG                                                          

Kerstavond 2015. We wensen elkaar fijne dagen en een gelukkig 2016. Het feest van de vrede....

Hoe mooi was het om te horen, dat medewerkers van zwembad De Peppel op vrijwillige basis, onbetaald, met kerst een paar uur gratis zwemmen aanbieden aan klanten van de voedselbank en vluchtelingen. Hulde!
Lees verder
2 december 2015

Ede naar 52 weken huishoudelijke zorg per jaar

Deze week maakte de gemeente Ede bekend dat ze afstappen van het maximum van 46 weken huishoudelijke zorg. Mede onder druk van de SP in Ede en ons lid Jan Hille Lambers , die met succes voor een aantal zorgvragers bezwaar had aangetekend, heeft de gemeente haar beleid herzien! 

Lees verder
29 november 2015

Nooit alleen

Blog

De stadsdichter van Ede, Harry Oonk, schreef een mooi gedicht over vluchtelingen: Nooit alleen.

Als kinderen van het bos
staan de bomen nooit alleen

Als kinderen van de woorden
staan de letters nooit alleen

Als kinderen van het licht
zijn de kleuren nooit alleen

Als kinderen van de kosmos
zijn gedachten nooit alleen 

Als kinderen van de aarde
staan vluchtelingen nooit alleen

Harry Oonk, stadsdichter van Ede

Lees verder
26 november 2015

Ede FM - Interview lokale media met voorzitter

Op 25 november 2015 heeft onze voorzitter het woord gevoerd met de lokale omroep Ede FM

Het onderwerp van gesprek was de oprichting van de partij dat sind begin deze maand officieel werd. 

Lees verder
11 november 2015

Protest tegen de afbraak van de WSW

Op 19 november komen werknemers van de sociale werkplaatsen in grote getale naar Den Haag om te protesteren tegen het sterfhuisbeleid van deze regering van VVD en PvdA (Malieveld, rond het middaguur). 

Lees verder
8 november 2015

Afdeling Ede

Foto: SP

Per 6 november zijn wij officieel een afdeling.

Lees verder
26 oktober 2015

WOB verzoeken aan gemeente

WOB verzoeken van SP Ede aan de gemeente over de Parklaan en het WFC, het World Food Center.

De SP in Ede vindt de besluitvorming rond de Parklaan en het WFC te vaag en niet voldoende onderbouwd. Daarom heeft de SP de gemeente om informatie gevraagd over de Parklaan en het WFC door middel van twee zogenaamde WOB verzoeken. Dat zijn verzoeken op basis van de Wet Openbaarheid van Bestuur. Met zo'n WOB verzoek kunnen we meer inzicht krijgen in de besluitvorming en de kosten die gepaard gaan met deze twee projecten. De vragen gaan over alle onderzoeken, prognoses en informatie die aan de huidige voorstellen ten aanzien van de Parklaan en het WFC ten grondslag hebben gelegen.

Lees verder

Pagina's